Uitstekende Begeleiding

Uitstekende begleiding door rijopleiding drive2you.

Bij Rijschool Drive2you staat een uitstekende begeleiding voorop! Wij vinden het belangrijk dat jij je op je gemak voelt en passen ons zodoende aan aan jouw wensen. Als een bepaald onderdeel minder goed lukt, zorgen wij ervoor dat jij dit alsnog onder de knie krijgt. Dit verloopt altijd in goed overleg en hierbij stellen wij ons flexibel op.Scherp Geprijsd

Scherp geprijsd is toch wat u ook zoekt?

Het leven is duur genoeg en dat geldt natuurlijk ook voor het behalen van je rijbewijs, daarom zijn we scherp geprijsd. Doordat wij kleinschalig opereren en onze zaken goed op orde hebben, kunnen jou voor een zachte prijs een gedegen rijopleiding geven. Het komt in de praktijk vaak voor dat er nog een paar lessen nodig zijn om je ‘ rij-skills’ bij te schaven voor het praktijkexamen. Hier doen wij niet moeilijk over; sterker nog, onze losse lessen van een uur zijn ook echt 60 minuten. Kijk voor een overzicht van onze pakketten en tarieven op de Pakketten-pagina.

Haal snel je rijbewijs

Haal snel je rijbewijs bij Rijschool Drive2you

Rijden is leuk en je wilt natuurlijk zo snel mogelijk zelf de weg op om je ouders, broers zussen en natuurlijk vrienden rond te rijden. Geen nood! Wij zorgen ervoor dat jij snel je rijbewijs kunt halen en (ook belangrijk) veilig de weg op kunt. Neem contact met ons op of kies alvast een pakket uit en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met jou op!

Haal snel je rijbewijs bij Rijschool Drive2you

Autorijschool drive2you. Agilioweg 4. 3453 JH De Meern. 06-51204336 . Info@drive2you.nl


Autorijschool Drive2you 2005© Alle rechten voorbehouden


Rijopleiding op maat

Iedere leerling is anders. Sommige reden al scooter & sommige hebben faalangst. Een proefles is daarom belangrijk om een pakket samen te stellen die bij je past!

Ervaren rij-instructeurs

Rijschool Drive2you werkt uitsluitend met ervaren, flexibele en natuurlijk gezellige rij-instructeurs. Voor de beste rijopleidingen moet je dan ook bij Rijschool Drive2you zijn.

Beginnen vanaf 16,5 jaar

Rijschool  Drive2you geeft al jarenlang rijles aan leerlingen van jong tot oud! Uiteraard kun je bij ons ook al beginnen met het volgen van je rijlessen zodra je 16,5 jaar of ouder bent.

Algemene voorwaarden                          

Algemene voorwaarden Autorijschool 1Drive2you per 1 januari 2006   

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van diensten door 1Driev2you gevestigd te De Meern.

Voorafgaand aan de rij overeenkomst, dient de leerling de afspraken zorgvuldig door te lezen en te ondertekenen voor gezien.            

De rijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken:      

ARTIKEL 1           

1.       De leerling krijgt praktijkles van een instructeur die aan de eisen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) voldoet. De instructeur is in het bezit van een geldig ‘instructeurcertificaat’       

2.       Het rijexamen wordt door de rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat de leerling de examenkosten heeft betaald. 

3.       De leerling legt het rijexamen in principe af in de auto waarin les wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.       

4.       De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering. 

5.       Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt.  

6.        De leerling kan in zo een geval geen aanspraak maken op restitutie en/of schadevergoeding.  


De leerling dient zich aan de volgende afspraken te houden:      

ARTIKEL 2           

2.1 Om lessen te volgen moet de leerling minimaal 16,5 jaar oud zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd in het bezit van een geldig legitimatie te zijn.          

2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats klaar te staan voor de rijles. De instructeur wacht maximaal 15 minuten op een leerling, daarna vertrekt hij.    

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Dit dient 24 uur van te voren te gebeuren. Meldt de leerling het later, dan heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.   

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld: het overlijden van naaste familie, begrafenis, een spoedopname in het ziekenhuis.     

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/ haar medische en/of psychische toestand.

2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 staat, dan heeft de rijschool het recht om de lessen per direct te beëindigen zonder restitutie van lesgelden.         

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht om dit te verhalen op de leerling.            

Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden:     

ARTIKEL 3        

3.1 Betalingen dienen contant of op het rekeningnummer van de rijinstructeur te worden voldaan.

3.2 Bij lespakketten is deelbetaling mogelijk in 3 termijnen. De eerste betaling dient voorafgaand aan de eerste les te worden voldaan. De tweede betaling dient halverwege de opleiding te worden voldaan. De derde betaling dient voor het eerste praktijk examen te worden voldaan.

3.3 Worden de betalingen niet tijdig voldaan, dan worden de rijlessen stop gezet.                         

Rij (her) examen:           

ARTIKEL 4          

4.1 Indien de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.

4.2 Mocht het rijexamen niet door kunnen gaan wegens slechte weersomstandigheden, dan hoeft de leerling voor het nieuwe examen niet te betalen. De rijschool heeft wel het recht om aan de leerling de kosten van 1 rijles te berekenen.

4.3 Voorgaand aan het rijexamen is de leerling verplicht om deel te nemen aan de tussentijdse toets. Hier zijn kosten aan verbonden.

4.4 Voorafgaand aan het rijexamen of een tussentijdse toets is de leerling verplicht om een les te volgen.                                     

Beëindigen van de les- en pakketovereenkomst        

ARTIKEL 5

5.1 Autorijschool 1Drive2you heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:   

a. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en/ of onjuiste informatie doorgeeft aan de rijschool (zie artikel 2.5)

b. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

5.2 Als de overeenkomst ontbonden wordt, dient de leerling de kosten voor de gevolgde lessen te betalen.   

5.3 Bij annuleren van een pakket wordt het pakket terugbetaald minus:      

- het aantal gereden lessen, berekent als losse uren        

- Administratiekosten van € 100,-                                     

Aanvullende afspraken      

ARTIKEL 6          

6.1 Autorijschool 1Drive2you kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze afspraken worden opgenomen in een lesovereenkomst.         

6.2 Proefles is uitsluitend gratis bij aanschaf van een pakket.      

6.3 Echter deze algemene voorwaarden zullen op alle overeenkomsten van kracht zijn.                                     

Lespakketten       

   

ARTIKEL 7           

7.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan een praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient extra lessen te volgen tot hij/ zij klaar is voor het examen. De instructeur oordeelt hierover.                     

Vrijwaring           

ARTIKEL 8           

8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:           

a. autorijschool 1Drive2you kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. Autorijschool 1Drive2you draagt zelf het risico.       

b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.        

c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en of andere verdovende middelen te zijn. Als na een aanrijding blijkt dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.

8.2 De instructeur zal de leerling vragen of hij/ zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. De leerling mag in zo een geval geen lesauto besturen. .          

Als later blijkt dat de leerling voorafgaand aan de lessen niet de waarheid heeft verteld, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden                

Geschillen          

ARTIKEL 9   

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.